W Narodowych Siłach Zbrojnych byli także Żydzi

W Narodowych Siłach Zbrojnych byli także Żydzi – mówi prezes Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek. Odnosząc się do słów dyrektora muzeum POLIN Dariusza Stoli, że NSZ „założyli faszyści” Karol Wołek podkreśla, iż „próbuje on wzniecać podziały narodowościowe w polskim społeczeństwie”.

Karol Wołek w oświadczeniu przesłanym PAP odniósł się do słów dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, który powiedział, że przyjęcie przez Sejm uchwały o upamiętnieniu 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych „bardzo go zaskoczyło i zasmuciło, zwłaszcza że nie poprzedziła jej przynajmniej burzliwa debata”. Jak podkreślono w przyjętej w piątek przez aklamację uchwale, formacja – która walczyła o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim – dobrze zasłużyła się ojczyźnie.

Dariusz Stola mówił we wtorek w TOK FM, że NSZ „była organizacją, którą założyli faszyści”. Według niego, ważne jest też, że NSZ wywodzi się z Obozu Narodowo Radykalnego.

ONR to organizacja jawnie antysemicka, przed wojną wzywająca do bicia, marginalizowania, zamykania Żydów w gettach ławkowych i wydalenia ich z kraju” – powiedział dyrektor muzeum POLIN.

Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek, który jest także współautorem wstępnego projektu uchwały sejmowej, podkreślił, że w związku z przyjętą uchwałą dyrektor POLIN „oskarża o rzekomy >>faszyzm<< i próbuje wzniecać podziały narodowościowe w polskim społeczeństwie”.

Warto przypomnieć, że w NSZ byli także Żydzi, nawet w stopniach oficerskich. Brygada Świętokrzyska NSZ uratowała 180 Żydówek przed spaleniem żywcem przez Niemców, a oddziały Akcji Specjalnej NSZ ścigały i likwidowały bandy komunistyczne m.in. za mordy na Żydach ukrywających się w lasach w czasie okupacji niemieckiej” – zauważył Karol Wołek.

Wspomniany w wypowiedzi dyrektora POLIN ONR przed wojną współpracował z żydowskim Betarem, a bojówki ONR ochraniały manifestacje syjonistów żydowskich przed atakami komunistów. Jan Mosdorf, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, a następnie przywódca ONR, zginął w KL Auschwitz za niesienie pomocy Żydom. Odłam ONR – Ruch Narodowo-Radykalny, który faktycznie ze względu na jego organizację można by nazwać faszyzującym, w czasie II wojny scalił się z AK, a nie z NSZ. Mimo tych faktów dyrektor POLIN próbuje wzniecać szowinizmy i podziały, a już szczególnie chce wbrew faktom rozróżnić AK i NSZ, które od 1944 r. tworzyły jedną formację wojskową” – napisał prezes w przesłanej PAP w środę wypowiedzi.

Karol Wołek zaznaczył, że dla niego szczególnie symboliczna jest postać Aleksandra Szandcera ps. Dzik z Lubelszczyzny.

Młody, 17-letni chłopak, uciekł z niemieckiego transportu. Został odnaleziony w lesie przez oddział NSZ cichociemnego mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza >>Zęba<<. NSZ-towcy nie zostawili go na niechybną śmierć. Został w oddziale. Z czasem złożył przysięgę wojskową NSZ i stał się żołnierzem NSZ. Brał udział w wielu akacjach zbrojnych z bronią w ręce, przez towarzyszy broni był określany jako >>ostrzelany<< w boju” – relacjonował Karol Wołek.

Szandcer rozpoczął kurs podchorążych w NSZ, ale go nie ukończył.

Zginął w walce z Niemcami, poświęcając swoje życie, żeby uratować cały oddział NSZ >>Zęba<<. W czasie walki na otwartym polu wstał, żeby dać przykład towarzyszom broni i podnieść przygwożdżony ogniem niemieckim oddział NSZ, który był okrążany z flanek. Ściągnął ogień niemiecki na siebie i uratował cały oddział. Dzięki niemu tylko on zginął – oddział NSZ został uratowany przed zniszczeniem przez Niemców” – oświadczył prezes.

Później ten sam oddział, uratowany przez >>Dzika<<, stał się jednym z podstawowych, z których powołano Brygadę Świętokrzyską NSZ, a jego dowódca >>Ząb<< został mianowany Szefem Sztabu Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Mamy nie upamiętniać >>Dzika<<, bo był żołnierzem NSZ pochodzenia żydowskiego? Będziemy go upamiętniali. Jest jednym z naszych Bohaterów z NSZ. Był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, walczył i poniósł śmierć za Wielką Polskę w walce z okupantem” – zaakcentował Karol Wołek.

Jak podkreślił, od kilku lat stara się zebrać fundusze na stworzenie filmu dokumentalno-fabularyzowanego ekranizującego historię Szandcera.

Filmu pokazującego polskie podziemie niepodległościowe z punktu widzenia osoby spoza polskiego kręgu kulturowego, który byłby zrozumiały dla widzów z innych kręgów kulturowych. Filmu pokazującego społeczności międzynarodowej prawdziwy stosunek NSZ i całego Polskiego Państwa Podziemnego do Żydów w czasie II wojny oraz obrazującego funkcjonowanie polskiego podziemia niepodległościowego. Filmu, który nie wymagałby od widza jakiejkolwiek wiedzy o polskim podziemiu, będącego zrozumiałym nawet dla osób z innych kontynentów” – wyjaśnił.

Wypowiedź dyrektora POLIN obrazuje, że taki film jest bardzo potrzebny, bo ciągle są jeszcze pokłady przesądów, uprzedzeń i stereotypów. Zapraszam wszystkich do współpracy i wsparcia produkcji filmu o >>Dziku z NSZ<< i przełamywania stereotypów o Polakach” – dodał prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NZS.


Źródło: Radio Maryja

Dołącz do newslettera Fundacji im. Kazimierza Wielkiego

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do newslettera.