Przywracanie pamięci narodowej

Świadomość więzi z poprzednimi pokoleniami jest jednym z wyznaczników tożsamości narodowej. Bez pamięci o wspólnej historii trudno wyobrazić sobie istnienie narodu. Stąd tak ważna dla istnienia wspólnoty narodowej jest pamięć o przodkach, kultywowanie tradycji narodowej, kulturowej i państwowej.

Wywiad Tomasza Leguta z Karolem Wołkiem

Karol Wołek – prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego, Fundacji Amor Patriae oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Tomasz Legut: Chciałbym, żeby to wybrzmiało już na wstępie: czym różni się Fundacja im. Kazimierza Wielkiego od Stowarzyszenia?

Poszukiwanie definicji polskości w „Myślach…” R. Dmowskiego

„Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego zostały napisane w latach 1902-1905. Kolejne części nie były zmieniane przez autora w miarę ewolucji jego poglądów, tylko uzupełniane. Dzięki temu można w „Myślach…” prześledzić intelektualne poszukiwania Dmowskiego, czym jest naród polski i co to znaczy być Polakiem, co to znaczy przynależeć do narodu polskiego?

Demokratyzacja stronnictw politycznych

Stronnictwa polityczne w Polsce są za bardzo scentralizowane. Wąskie ich kierownictwa, koniecznie z silnym i wyrazistym liderem, kierują autorytarnie sprawami partii. W takim systemie jest bardzo mało miejsca na polityczne inicjatywy obywatelskie, a sama możliwość wpływania na władze przez obywateli jest ograniczona. Zmiana ordynacji do Sejmu, wprowadzająca wybieralność połowy posłów w okręgach jednomandatowych, mogłaby bardziej przybliżyć świat polityki do potrzeb obywateli i z pewnością zwiększyłaby zakres demokracji w Polsce.

Demokracja narodowa wobec Kościoła katolickiego do I wojny światowej

Stosunek ruchu narodowego do Kościoła katolickiego zmieniał się w czasie, w zależności od warunków politycznych, w jakich obie organizacje i formacje ideowe oraz cywilizacyjne funkcjonowały. Okres od powstania Ligi Narodowej w1893 r. do odzyskania niepodległości w 1918 roku charakteryzuje się podobieństwem warunków historycznych, politycznych i społecznych, w jakich przyszło funkcjonować Kościołowi katolickiemu oraz polskim organizacjom społeczno-politycznym w państwach zaborczych.

Demokratyzm narodowy dzisiaj

Co jakiś czas powracają pytania o aktualność myśli ruchu demokratyczno-narodowego we współczesnym świecie. Żeby na nie odpowiedzieć, trzeba najpierw zdefiniować, co jest głównym nurtem myśli demokratyczno-narodowej. Później pod względem utylitarnym trzeba rozważyć, czy myśl ta jest nadal potrzebna współczesnym Polakom. Czy propagowanie jej przyniesie korzyści dla współczesnego społeczeństwa polskiego? Jeśli tak, to jakie i czy są one pożądane w aktualnych warunkach społecznych, politycznych i ekonomicznych, w których znalazło się nasze społeczeństwo?

W Narodowych Siłach Zbrojnych byli także Żydzi

W Narodowych Siłach Zbrojnych byli także Żydzi – mówi prezes Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek. Odnosząc się do słów dyrektora muzeum POLIN Dariusza Stoli, że NSZ „założyli faszyści” Karol Wołek podkreśla, iż „próbuje on wzniecać podziały narodowościowe w polskim społeczeństwie”.

„Jestem twardym endekiem” (cz. 3/3)

Biografia Albina Tybulewicza. Stosunek endeków do Kościoła katolickiego. Fragment wywiadu rzeki z Albinem Tybulewiczem przeprowadzony 9 czerwca 2011 w Londynie. Rozmawiał Karol Wołek. Wywiad ukazał się w numerach 25-27 kwartalnika Myśl.pl.

„Jestem twardym endekiem” (cz. 2/3)

Ruch narodowy. Stosunek endeków do Żydów i Rosjan. Fragment wywiadu rzeki z Albinem Tybulewiczem przeprowadzony 9 czerwca 2011 w Londynie. Rozmawiał Karol Wołek. Wywiad ukazał się w numerach 25-27 kwartalnika Myśl.pl.

„Jestem twardym endekiem” (cz. 1/3)

Kultura w ruchu narodowym. Rodzina Giertychów a ruch narodowy. Fragment wywiadu rzeki z Albinem Tybulewiczem przeprowadzony 9 czerwca 2011 w Londynie. Rozmawiał Karol Wołek. Wywiad ukazał się w numerach 25-27 kwartalnika Myśl.pl.